ورود به چت روم
چت روم جوانان و نوجوانان ویژه دهه 70 و 80
ساخت وبلاگ جدید
ساخت وبلاگ جدید و حرفه ای در چند ثانیه

شبکه حمل و نقل جهانیبه گزارش همشهری، با تصمیمی که ۲روز پیش در نشست معاون اول رئیس جمهور با وسیله های متولی و ذینفعان کاغذ اتخاذ شد، تخصیص ارز دولتی به واردات کاغذ مجدد در رخصت فقره قرار گرفت و مقرر شد حمل های کاغذ موجود در گمرکات کشور همچنین سریعاً با همین ارزش دولتی ترخیص و توزیع شود؛ اما دیروز مکرر در جلسه علنی کانون بحث درباره آزادسازی مقدار ارز بخاطر واردات کاغذ داغ شد و حتی وزیر نزاکت و ارشاد اسلامی نیز درون میتینگ کمیسیون فرهنگی کمیسیون موافقت خود را با این کار اعلام کرد، مشروط پیاده شدن اینکه ارزش دیگر کالاها نیز آزاد شود. سیدعباس صالحی داخل این جلسه، روش حل از بین بردن ترس میدان کاغذ را تک نرخی شدن آن دانست و گفت: چنانچه سیستم مورد نرخی و آزاد فقط بخاطر کاغذ اعمال شود، حتماً قیمت مطبوعات و ترویج بخاطر مصرف کننده و تولیدکننده غیرقابل طاقت خواهد بود اما چنانچه طولانی محصولات تک نرخی شود، شاید بتوان این بی تابی را مدیریت کرد. تأیید کاهش واردات کاغذ

ماجرای تأمین نیاز مطبوعات و ناشران در پیچ و خم صیقل ارز دولتی و انحصاری کردن واردات، به مثنوی هفتادمن کاغذ می ماند که رمزگشایی از همه جوانب آن در این مقال نمی گنجد؛ اینکه چطور باوجود ادعای تخصیص مبالغ هنگفتی بوسیله واردات کاغذ، ارج این کالا تو بازار سیاه تا ۷برابر نسبت به قبل از نهضت ارزی رشد کرده و حتی به همین قیمت نیز مطبوعات و ناشران قادر به تأمین حاجت خود نیستند.

براساس اظهارات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی داخل میتینگ دیروز حلقه فرهنگی مجلس، تاکنون ۲۰هزار اندام حواله کاغذ از سویوزارت فرهنگو ۱۳۰هزار اندام بیرون از این وزارتخانه داده شده، اما ۲مسئله درون این زمینه بود دارد؛ اول اینکه عده ای ارز پژمان و کاغذ نیاورده اند و دوم اینکه عده ای درون قبال گرفتن ارز، کاغذ وارد کرده اند ولی رک نیست آن را کجا برده اند. داخل این میان نکته اندیشه برانگیری از سوی صالحی مطرح شده که نمونه کاغذ مجله ای ترخیص شده در ۵ماهه منتهی به شهریور سال۹۷ حدود دوبرابر میزان کاغذ رومه ای است که در ۸ ماه پس از شهریور۹۷ مرخص کردن شده است.

بوسیله باور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، این آمارها نشان می دهد کارگروه جدید محلول غوغا کاغذ نقش زیبنده توجهی درون کنترل بازار ایفا کرده است؛ اما از منظر استفاده کنندگان کاغذ اگر به وقوع نگاه شود، این آمارها بیش از هر چیز، انحصاری وجود داشتن واردات کاغذ و سنگ اندازی این کارگروه داخل واردات کاغذ از سوی مطبوعات و مصرف کنندگان را اثبات می بطی ء. وارسی ها نشان می دهد داخل ماه های گذشته با وجود اینکه بسیاری از مطبوعات کشور برای واردات کاغذ ثبت سفارش کرده اند،

بوسیله هیچگاه کدام از آنها ارز تحدید داده نشده و نهایتاً هیچ کدام از آنها اذن واردات کاغذ پیدا نکردند و مجبور شدند حاجت خود را از بازار سیاه تأمین کنند؛ بازاری که نبض آن در دست دلالان و محتکران بود و عرضه بسیار بخشی داشت. اینکه حالا وزیر فرهنگ با استناد به آمار این اتفاق را تأیید می کند، زیبنده تأمل است؛ شاید صالحی آمارهای نادرستی ارائه داده یا داخل انعکاس اظهارات او اشتباهی رخساره گرفته باشد وگرنه این آمارها بیانگر کاهش اکید واردات کاغذ به قلمرو است که واردکنندگان و حتی دلالان راسته نیز آن را برهان تشنج راسته می دانند. در حاشیه جلسه کاغذی مجلس

دیروز جدای از میتینگ باشگاه فرهنگی مجتمع که به بحث کاغذ ویژه داشت، این موضوع در حیاط نمودار کانون نیز توسط برخی نمایندگان موردبحث قرار گرفت. مصطفی کواکبیان، نماینده مردم تهران داخل مجلس تو نطق میان اجازه خویشتن ضمن اینکه ازبانک مرکزی و تمام دستگاه های اجرایی شوق فهرست دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰تومانی را منتشر و نمونه واردات و نحوه و نرخ توزیع آن را فاش کنند، بوسیله عارض جداگانه از وزارت اتیکت و بانک مرکزی نیز مطالبه کرد لیست شهود کنندگان ارز برای کاغذ پاشیدن و مطبوعات را هرچه زودتر اخبار کنند تا روشن شود که کاغذ ۴۲۰۰تومانی، چگونه به ۱۵هزار تومان رسا است.

به گزارش بناء ملت، در جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس نیز، محمدعلی وکیلی، عضو این محفل و جثه کارگروه کاغذ با اشاره به جلسه اهالی مطبوعات و ناشران با معاون مطلع رئیس جمهور گفت: در این جلسه مصوب شد ۸۰میلیون دلار ارز ترجیحی به واردات کاغذ خاص داده شود، ازاین رو پیشنهاد می شود این رقم مستقیماً به وزارت ادب داده شود تا آنها خودشان آن را توزیع کنند.

سیداحسان قاضی زاده هاشمی، تنه مجتمع فرهنگی جماعت و پلیس مجلس تو کارگروه کاغذ با رمز به حیات زیرمیزی تو مملکت کاغذ گفت: داخل ناحیه زیاد از احتیاج کاغذ بود دارد ولی احتکار می شود و همین حکم باعث شده که ضیق میدان روی ناشر و اهالی مطبوعات باشد. به عقیده او تگذاری ها در مملکت بازار کاغذ نتیجه نداده و باعث ایجاد فاکتورهای رسمی و غیررسمی در حوزه کاغذ شده است؛ همچنان که حالا در شورآباد و جاده قم کامل دامداری ها و گاوداری ها به انبار کاغذ دگرگونی شده اند. او تأکید کرد: چنانچه واردات کاغذ با ارز آزاد باشد، حباب بازار شکسته می شود و درهای انبارهای کاغذ احتکاری باز خواهد شد ولی اگر وضعیت فعلی ادامه مشهود کند، میدان کاغذ ملتهب تر می شود.

در این جلسه، حسین انتظامی، مهتر کارگروه ساماندهی کاغذ در تشریح فعالیت های این کارگروه گفت: تاکنون برای ۷تعرفه گمرکی تو حوزه کاغذ ۸۷۲میلیون دلار از سوی بانک مرکزی ارز تأمین شده و بخاطر تعرفه هایی که از سوی کارگروه کاغذ تأیید می شود، ۲۷۰میلیون دلار کاغذ رومه، چاپ و تحریر، چاپ و تحریر رند، بالکی و LWC (گلاسه کم پهنا) باخبر کشور شده است. انتظامی با رمز به اینکه ۱۸۰۰پرونده داخل راستای شفافیت درون این موضوع روی سایت مربوطه حیات دارد، گفت: از زمان تشکیل کارگروه جدید، کاغذهای وارداتی با بازرسی کارگروه توزیع شده، ضمن آنکه داخل رومه ای به سازمان تعزیرات، جو افراد و شرکت هایی که بدون اطلاع مبادی رسمی کاغذ بیدار کرده اند، اعلام شده است.   مصوبات متاخر کارگروه کاغذ برای ساماندهی بازار

سیزدهمین نشست کارگروه ساماندهی کاغذ، با اجازه جلسه «تجسس وضعیت کاغذ» برگزار و بوسیله مقبول ۱۳بند بخاطر ساماندهی راسته کاغذ منجر شد. ازجمله این مصوبات، تشکیل یک کمیته ۳نفره برای پیگیری موارد رادیکال تعزیراتی به رخ تلفنی بخاطر رفع بوروکراسی ضبط های مملکت کاغذ بود. همچنین مصوب شد اداره بی مو مطبوعات داخلی وزارت ارشاد سریعاً با بازرگانانی که با ارز دولتی کاغذ وارد کرده اند تماس بگیرد و ضمن تحویل ستاندن کاغذهای باقیمانده، آنان را از عواقب بیع بدون تأیید مطلع درنگ. از دیگر مصوبات این مجمع این بود که التماس های متاخر بازرگانان متخلف پذیرش نشود و چنانچه تقاضاهای قدیمشان هنوز گشایش اعتبار نشده،

درون مکاتبه دبیرخانه با وزارت صنعت و بانک مرکزی متوقف بماند ضمن اینکه تقاضای ابطال کارت تجارت متخلفان بررسی شود. کارگروه کاغذ مصوب کرد نماینده گمرک درون ترخیص حدود ۶هزار تن کاغذ موجود داخل گمرکات تسریع کرده و ۲اداره کل ذیربط در وزارت فرهنگ نیز سریعاً بخاطر فروکش کردن التهاب بازار، درون صدور حواله برای کاغذهای مرتبط تسریع کنند. ضمناً تأکید شد از ترخیص کالاهای کاغذ لوکس که بوسیله اسم رومه ای و تحریر مجوز خمود اند خودداری شود. همچنین مصوب شد تا امروز فهرست متقاضیان زینک بخاطر زینک های وارداتی مطالعه و تأیید شود و بوسیله جای موارد غیرتأییدی، ناشران و مطبوعات (مشروط بوسیله واریز آنی وجه) معرفی شوند. پیگیری انحصار دلار ۴۲۰۰تومانی بوسیله واردات کاغذ موردنیاز بخش فرهنگ نیز از دیگر مصوبات این کارگروه بود.

تو ما را آفریده و به ما جان داده و از روح خویشتن در ما دمیده ای، آن گونه که همیشه داخل اعماق وجودمان درون را حس کنیم و دانسته و ندانسته، قلب هایمان همیشه به سمت در بگردد. با این همه،   ما را افسون شده نکرده ای و هر روز صدایمان می کنی تا به سمت داخل بیاییم. سالی یک کود ما را به میهمانی خاص ات فرامی خوانی؛ میهمانی ای که یک ماه طول می کشد و همه را بی هیچ قید و شرطی به آن جلب می کنی.

می دانم که تو ما را خودی داشته ای و شناخت داری. سوا مگر با دوست داشتن می شود به ما جان ببخشی!؟ سوا می شود فرض کرد مخلوقی را دوست نداشته باشی و از روح خود تو او بدمی!؟ مگر می شود انسان را یار نداشته باشی و بنیان ی دستیابی به جایگاه جانشینی خود درون زمین را برایش فراهم سازی!؟

محسوس است که با این اوصاف، درون این آفریده هایت را به حال خود وانمی گذاری تا داخل تنهایی خویشتن بپوسند و در بی راهه های انواع تباه شوند. تو به فکر تنهایی های ما هم بوده ای و همیشه آماده ی گوش دادن دردِدل هایمان هستی. گفته ای هر وقت صدایت کنیم نزدیکی و پاسخمان می گویی.

مهربانی ات نمی گذارد به این بسنده کنی و فرصت های م تری برایمان فراهم نکنی. شب ها را آفریدی تا هر یک فرصتی برای راز و نیاز با تو بیابیم. شب های ماه میهمانی ات را رنگ و بویی ویژه دادی تا سحرهایش ما را از روزمرگی ها دور کند و حلقه ای بخاطر وصل شدن در دسترسمان بگذارد و باز شب اندکی در میان این شب ها فراغت دادی بهتر از هزار ماه، تا کسانی که از آن همه شب جا مانده اند اندکی خویشتن را دریابند و جلو بیایند و برای یک شب بی آرامی که شده از انتها قلب تو را صدا کنند و با در رازِ دل بگویند.

این شب دارد می رسد و من اگرچه میهمان مرحمت نبوده ام، می خواهم داخل این شب و داخل میان این همه میهمان به سمت در بیایم. می خواهم در این شب تا می توانم در را به هر نامی از تو که بلدم صدا بزنم، شاید جلوه گری تو را با یکی از نام هایت ببینم، شاید نرمی تو، زیبایی تو، گذشت و چشم پوشی تو، پیشگاه تو. چون نسیمی بر من بگذرد.

داخل این شب درون هر گوشه ای از این زمین پهناور گروهی درون را می خوانند، شاید هر گروه و گروه ای، هر کسی خویشتن را با تعدادی از صیت هایت، با تعدادی از جلوه هایت نزدیک نمدار حس کند. غلام هم می خواهم تو میان این همه آدم تو را صوت بزنم و با تو سخن بگویم. می خواهم خودم را به خوبی های درون چین بزنم، بوسیله رحمت و بزرگی تو، بوسیله  مهربانی و نیکوکاری تو، بوسیله وفا و خوش قولی تو، به رفاقت و صداقت تو، به خودِ تو. گره بزنم تا شاید از عطر این همه خوبی و تزیین به خشکی امدن هیکل و جان من هم قدری بوی خوش بنشیند و کمی فام در بگیرم. می شود در این شب در هم یک بار مرا صدا بزنی و به جانب خود بخوانی؟ عکس:  امیر پناهپور/ آرشیو عکس همشهری عکس:مازن هواشم/ آرشیو عکس همشهری

نرم افزار موبایل کجارو برای گوشی های اندروید آماده استفاده است و نسخه IOS آن بی قراری به زودی ارائه خواهد شد. برای بهتر و کاربردی خیس شدن این برنامه به کمک شما احتیاج داریم. در این اپلیکیشن شما می توانید:برای فروش مناسب ترین بلیط هواپیما از بین برترین فروشندگان بلیط هواپیما نبض وجو کنید.داخل بین تورهای مسافرتی جست وجو کنید و تور مسافرتی ارزان خویشتن را تفویض و خریداری کنید.اطلاعات هتل ها و اقامتگاه های نشانه سفرتان را ببینید و پس از مقایسه بخاطر رزرو هتل رفتار کنید.بنیادی ترین دیدنی ها، جاذبه های توریستی، موزه ها و پارک های شهرهای مختلف را پیدا کنید و درباره آن ها بخوانید و برای گردش های خود برنامه ریزی کنید.اطلاعات میخانه ها و کافه های شهرهای مختلف را معلوم و با توجه به سلیقه تان بهترین آن ها را تفویض کنید.براساس موضع تان مکان های گردشگری اطرافتان را بشناسید. نزدیک ترین هتل ها، ارسی ها ، پارک ها و مهمانخانه های اطرافتان را به راحتی پیدا کنید.و امکانات دیگری که به زودی بوسیله این اپلیکیشن اضافه می شود.

از شما احضار می کنیم تا اپلیکیشن کجارو را دانلود کنید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. نظرات ارزشمند شما به ما در رفع ایرادات و طولانی کردن این اپلیکیشن دستیار جلال خواهد کرد و راهنمای ما در ارائه ی نسخه های بعد اینده خواهد بود. شما می توانید نظرات خود را یا از طریق ارسال دید در اپلیکیشن یا از روال نوشتن کامنت در انتهای همین پست به ما معارفه دهید.

به گزارش ایسنا، امیرحسین فتحی، مدیرعامل استخلاص عصر پنج شنبه داخل حاشیه نویسی کنفرانس خبری آندره آ استراماچونی، سرمربی این تیم بیان کرد: قرارداد استراماچونی دو ساله است و مبلغ قرارداد او از نیم چیزی که سایت های ایتالیایی اعلام کردند، کم تر است.

او درباره تمدید قرارداد ورزشکار های مهم این تیم گفت: هنوز یک ماه سرمد مانده است و فرصت برای این کار داریم. نیز ما ۵ بازیکن جدید جذب کرده ایم که اینک در ایفمارک تو حال گذراندن تست های پزشکی هستند تا یک شنبه از آن ها رونمایی خواهد شد. حزن چنین در حال بحث برای تمدید پیمان نامه بازیکنان مان هستیم و بوسیله زودی با آن ها بی قراری بوسیله نتیجه خواهیم رسید. بوسیله زودی قرارداد روزبه چشمی، حسین حسینی و وریا غفوری تمدید می شود و آن ها به جمع ما افزایش خواهند شد. چشمی ایران محو و قرار است فردا به ایران بیاید تا با او مذاکره کنیم.
فتحی درباره محزون منتظری تیمار گفت: پژمان گفته وجود که مجیدی با او تماس محزون بود و مصاحبت هایی را ایفا داده بود ولی من نمی خواهم وارد حاشیه نویسی منحوس و درون روز شناسایی سرمربی جدید تیم به حاشیه برود.
او درباره محل تمرینات استخلاص گفت: ما دو زمین برای تمرین در اختیار داریم که یکی زمین مجموعه نفت است و زمین مجموعه انقلاب حزن تو اختیار ماست و دفتر استراماچونی هم راحتی است در آن جا مستقر شود.

وی درون پاسخ بوسیله سوال ایسنا مبنی کنار این که بازیکنان جذب شده استخلاص چطور خرسند سرمربی جدید آبی ها را کسب کرده اند؟ تشریح رحم: با ایشان هماهنگ کرده بودیم و ویدیوهایی را برای او فرستادیم و راحتی است در تمرین ها غصه بازیکن ها را رصد نرم و دید دهد. بازیکن با نظر مستقیم سرمربی جذب می شوند و این اتفاق بی ریا است.

مدیرعامل رهایی درباره پیمان نامه پاتوسی گفت: قرارداد قرضی او یک سال و شقه است که نیمه جزئی از جمله آن پرداخت شده و با همت هیأت مدیره استراحت است بقیه پول او بی آرامی داده شود و این ورزشکار بخاطر استخلاص ورزش بطی ء.

فتحی درون خصوص کاستن ۲ و نیم میلیاردی حسینی گفت: من دوست ندارم مسائل خصوصی در فضای مجازی رسانه ای شود و به شدت با این موضوع مخالفم. حسینی و غفوری با کامران ریاضت کش به عنوان پاسبان هیأت مدیره مذاکره کردند و به زودی قراردادشان تمدید می شود البته هنوز چیزی رسمی نشده است.

او تو خاتمه درباره رحمتی گفت: او دوست برده و از بزرگان رهایی است و اما ما دخالتی تو انتخاب آویشن بعدی او نمی توانیم داشته باشیم و برایش هر مکان که هست آرزوی موفقیت می کنیم.

با اقرار این که ام اس بلای ناگهانی خاص قرن به شمار می رود که محصول استرس، اضطراب و شتاب زدگی شهرنشینی و مسائل عاطفی و مدنی است، می گوید: ناحیه ما همچنین از این قاعده مستثنی نیست و درون اطرافیان و دوستان تک تک ما یک نفر هست که با این بیماری دست و پنجه بطی ء می کند. به گزارش همشهری، «رحیم خستو» با تایید این که مانوس و نگاه مناسبی داخل جامعه به این بیماری وجود ندارد می گوید: برای تغییر نگاه جامعه به این مصیبت جامعه شناسان، روانشناسان و مسئولان می توانند چاره اندیشی کنند. وی با رمز به این که بیشتر افراد مشغول بوسیله ام اس از افراد برگزیده جامعه هستند می افزاید: پذیرش این که این بیماری شاید برای همگی ما موافقت بیفتد جلال اضافی دارد و باید پذیرفت که بیماری اندکی از عمر است و ناتوانی جسمی نمی تواند بر اراده اثر بگذارد، چه بسا که با اراده قلبی می توان بر ناتوانی جسمی قدرت کرد.

وی با پیش روی این که بیشتر افراد از سنین جوانی به این بلای ناگهانی مشغول می شوند و اگر هم پیاده شدن اثر این مصیبت خانه نشین شوند تو سنین پیری خواهد بود، تاکید می درنگ: توجه و حاضر کردن خدمات رفاهی و درمانی بخاطر آنها از اهمیت زیادی برخوردار است، چراکه برای قشری که از طبقه متوسط به پایین هستند با حیات مشکلات مالی وضعیت باطراوت تر خواهد وجود.

سخنگوی کمیسیون هنر شورای اسلامی کرج اشعار می بطی ء: با آسیب های یدکی که این سال ها قشر متوسط جامعه از رویت درآمد و اقتصاد دیدند، این بیماری در طبقات متوسط بیشتر دیده می شود که این امر تکثیر خدمات و فضاهای عمومی بخاطر آنها را ضروری می بطی ء. خستو طبق بررسی هایی که از این بلای ناگهانی داشته است می گوید: هنر بین افراد مبتلا می تواند معجزه یواش. در بین آنها کسانی که آثار هنری ابداع می کنند و به نوعی به فقره هنر مبتلا هستند حال و شرایط بهتری دارند و اگر این افراد درون مجامع اشتراکی و متنوع تیز با فعالیت های هنری و فرهنگی مشغول باشند، گشادگی شادمانی آنها می تواند تا حدود زیادی مشکلشان را حل یواش.

وی که در دفتر هم گذاری پیشگاه یافته با اشاره به فضای نامناسب هم گذاری می گوید: همین فضا نشانه ناچیز کاری و عدم پذیرش مسئولیت توسط مسئولان استان است. خستو داخل پاسخ به این پرسش که به عنوان فرستاده این بیماری چه پروگرام هایی دارد می گوید: باید بتوانم پیام بیماران ام اس را به مدیران شهری منتقل کنم و تکلیفی برعهده من گذاشته شده که تقلا می کنم مطالبات آنها را به عنوان پاسبان مردم ردیابی کنم. وی تاکید می نرم: بیماری های خاص نیازمند توجه خاص همچنین هستند و همگی باید ببینیم دغدغه آن را داریم یا آن را فقط برای همسایه می بینیم. اگر این را حساسیت کنیم می توانیم دامنه مناسبی برای این بیماران برداریم.

با اقرار این که ام اس بلای ناگهانی خاص قرن به شمار می رود که محصول استرس، اضطراب و شتاب زدگی شهرنشینی و مسائل عاطفی و مدنی است، می گوید: ناحیه ما همچنین از این قاعده مستثنی نیست و درون اطرافیان و دوستان تک تک ما یک نفر هست که با این بیماری دست و پنجه بطی ء می کند. به گزارش همشهری، «رحیم خستو» با تایید این که مانوس و نگاه مناسبی داخل جامعه به این بیماری وجود ندارد می گوید: برای تغییر نگاه جامعه به این مصیبت جامعه شناسان، روانشناسان و مسئولان می توانند چاره اندیشی کنند. وی با رمز به این که بیشتر افراد مشغول بوسیله ام اس از افراد برگزیده جامعه هستند می افزاید: پذیرش این که این بیماری شاید برای همگی ما موافقت بیفتد جلال اضافی دارد و باید پذیرفت که بیماری اندکی از عمر است و ناتوانی جسمی نمی تواند بر اراده اثر بگذارد، چه بسا که با اراده قلبی می توان بر ناتوانی جسمی قدرت کرد.

وی با پیش روی این که بیشتر افراد از سنین جوانی به این بلای ناگهانی مشغول می شوند و اگر هم پیاده شدن اثر این مصیبت خانه نشین شوند تو سنین پیری خواهد بود، تاکید می درنگ: توجه و حاضر کردن خدمات رفاهی و درمانی بخاطر آنها از اهمیت زیادی برخوردار است، چراکه برای قشری که از طبقه متوسط به پایین هستند با حیات مشکلات مالی وضعیت باطراوت تر خواهد وجود.

سخنگوی کمیسیون هنر شورای اسلامی کرج اشعار می بطی ء: با آسیب های یدکی که این سال ها قشر متوسط جامعه از رویت درآمد و اقتصاد دیدند، این بیماری در طبقات متوسط بیشتر دیده می شود که این امر تکثیر خدمات و فضاهای عمومی بخاطر آنها را ضروری می بطی ء. خستو طبق بررسی هایی که از این بلای ناگهانی داشته است می گوید: هنر بین افراد مبتلا می تواند معجزه یواش. در بین آنها کسانی که آثار هنری ابداع می کنند و به نوعی به فقره هنر مبتلا هستند حال و شرایط بهتری دارند و اگر این افراد درون مجامع اشتراکی و متنوع تیز با فعالیت های هنری و فرهنگی مشغول باشند، گشادگی شادمانی آنها می تواند تا حدود زیادی مشکلشان را حل یواش.

وی که در دفتر هم گذاری پیشگاه یافته با اشاره به فضای نامناسب هم گذاری می گوید: همین فضا نشانه ناچیز کاری و عدم پذیرش مسئولیت توسط مسئولان استان است. خستو داخل پاسخ به این پرسش که به عنوان فرستاده این بیماری چه پروگرام هایی دارد می گوید: باید بتوانم پیام بیماران ام اس را به مدیران شهری منتقل کنم و تکلیفی برعهده من گذاشته شده که تقلا می کنم مطالبات آنها را به عنوان پاسبان مردم ردیابی کنم. وی تاکید می نرم: بیماری های خاص نیازمند توجه خاص همچنین هستند و همگی باید ببینیم دغدغه آن را داریم یا آن را فقط برای همسایه می بینیم. اگر این را حساسیت کنیم می توانیم دامنه مناسبی برای این بیماران برداریم.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

ترفندهاي کامپيوتري زالو - تلفن سفارش زالو 9356843271 - zaloo فروش زالو - خرید زالو زلفی گل بازار بزر گ برق وابزار چهل سالگی انقلاب برنامه نویس Monica samiarmirzayi {In search of lost spaces} مسجد امیرالمومنین علی علیه السلام مهرگان قزوین